Odzyskaj 425 zł

Każdy kto sprowadził do Polski używany samochód po 1 maja 2004 roku, musiał na podstawie § 1 ust. 1 wydanego w 2003 roku rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 137, poz. 1310), dokonać opłaty przy rejestracji pojazdu w wysokości 500 zł za tzw."kartę pojazdu". Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 119) stwierdził, że przepisy o wysokości opłaty za kartę pojazdu, które obowiązywały w latach 2004 - 2006 są sprzeczne z Konstytucją. Oznacza to, że przepis na podstawie którego pobierano opłatę, był niezgodny z prawem.

Możesz zatem domagać się zwrotu tego, co niesłusznie zapłaciłeś, czyli kwoty 425 zł., która stanowi różnicę pomiędzy opłatą pobieraną przy rejestracji pojazdu w okresie od 01-05-2004 r.do 14-04-2006 r., czyli 500 zł, a taką jaka powinna być pobrana, czyli 75 zł.

1. Sprawdź czy się kwalifikujesz!

Jeżeli sprowadziłeś do Polski z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej samochód, dokonałeś jego pierwszej rejestracji na terenie RP w okresie od 01-05-2004 do 14-04-2006 i zapłaciłeś 500 zł za wydanie karty pojazdu oraz posiadasz wymagane przez nas dokumenty, to możesz odzyskać część swoich pieniędzy.

2. Skompletuj dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy. Jest ich niewiele!.

W przypadku gdy jesteś nadal posiadaczem pojazdu:

  • ksero dowodu osobistego (obydwie strony koniecznie)
  • jeżeli występuje współwłaściciel pojazdu również ksero dowodu osobistego współwłaściciela (obydwie strony koniecznie)
  • kserokopia karty pojazdu (1 i 2 strona, w przypadku współwłaściciela również przedostatnia strona)
  • jeśli posiadasz wyślij nam także dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty

w przypadku gdy sprzedałeś już swój pojazd:

  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony koniecznie)
  • jeżeli występuje współwłaściciel pojazdu, również kserokopia dowodu osobistego współwłaściciela (obydwie strony koniecznie)
  • kopia decyzji administracyjnej o pierwszej rejestracji pojazdu,
  • w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów, zaświadczenie z wydziału komunikacji o rejestracji pojazdu i uiszczeniu opłaty za wydanie karty
3. Musisz uzbroić się w trochę cierpliwości.

Procedura załatwienia takiej sprawy trwa zwykle od 4 tygodni do nawet 10 miesięcy. Odzyskiwanie pieniędzy od początku do końca realizuje nasza firma z udziałem Prawników z renomowanych Kancelarii Prawnych.

© Karta Pojazdu .Info | Serwis napędza Rabanet.pl